100 SÄTT ATT AGERA, FÖRÄNDRA OCH PÅVERKA

Det finns alltid något du kan göra för att skapa en bättre värld och ett mer tolerant samhälle. Du kan göra skillnad här och nu! Vi har sammanställt en lista på både små och stora utmaningar. 100 utmaningar som du kan dela med dina vänner och som låter medmänsklighet och civilkurage ta plats i din vardag och i samhället. Välj något du tycker är extra viktigt och dela utmaningen nu!

1

Våga säga ifrån nästa gång du hör någon använda uttryck som du tycker är rasistiska, sexistiska eller homofoba.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
2

Gå en kurs i första hjälpen så att du är beredd när någon behöver din hjälp.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
3

Berätta om Raoul Wallenbergs gärning för tre andra personer.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
4

Bjud en grupp människor som du inte känner väl på middag. Blanda åsikter och personlighetstyper.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
5

Håll sociala brandövningar; prata med människor i din omgivning om vad ni gör om ni ser någon som faller ihop, ett bråk, etc.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
6

Betala en taxi åt någon som går hem själv sent på kvällen.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
7

Fråga dig själv en gång varje dag om du gjort något för att förbättra livet för någon annan. Se till att du kan svara ja.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
8

Besök en flyktingförläggning nära din hemort. Fråga de boende vad du kan hjälpa dem med.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
9

Packa varor åt någon i matvarubutiken som inte kan göra det själv.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
10

Fika en gång i månaden med en person som du tror inte delar dina åsikter. Försök inte övertala, försök förstå denna person och få hen att förstå dig.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
11

Ta en timme för att lära dig om de mänskliga rättigheterna. Kunskap är makt.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
12

Utarbeta en strategi för vad du kan göra vid bråk på stan. När är det läge att lägga sig i, och när ska du ringa 112?

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
13

Våga säg ifrån nästa gång du hör någon tala illa om en person.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
14

Inför din nästa födelsedag, önska dig pengar till något välgörande ändamål istället för presenter.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
15

Lär barn om empati genom att prata med dem om vad de är rädda för, så att de lättare kan förstå när andra är rädda.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
16

Fundera över vilka grupper i samhället som kan behöva din hjälp. Diskutera med andra om hur ni bäst kan bidra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
17

Bryt tystnader kring tabubelagda ämnen, om du tror att folk i längden kommer må bra av att prata om dem.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
18

Tillbringa en timme med att lära dig om en person du tycker har agerat med civilkurage. Ta med dig något av det du lärt dig in i vardagen, och sprid din kunskap till andra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
19

Hjälp till nästa gång du ser att någon far illa på stan. Gå fram och fråga om du är osäker på om personen behöver din hjälp.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
20

Skapa en trygg stämning på offentliga platser genom att börja säga hej till personer du inte känner.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
21

Nästa gång du uppmärksammar en orättvisa i samhället, kontakta ansvarig politiker och kräv förändring.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
22

Spendera en timme med att ta reda på var dina kompetenser behövs, eller vem i din omgivning som behöver ditt stöd.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
23

Be ditt lokala kollektivtrafikbolag att ersätta reklam med samtalsinbjudande frågeställningar, för att få resenärer att börja prata med varandra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
24

Arrangera en fest där alla deltagare måste göra något som bidrar till att de andra trivs på festen.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
25

Kontakta företag som har sexistiska reklambudskap och ifrågasätt dem. Kontakta också reklambyråerna direkt.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
26

Nästa gång du är på väg att tala illa om en person som inte är närvarande, hejda dig och säg istället något vänligt om någon.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
27

Gör en kunskapsinventering av dig själv och dina vänner. Var kan era förmågor och kunskaper komma till nytta?

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
28

Donera pengar till något du tror på istället för att köpa en present nästa gång någon fyller år.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
29

Nästa gång du ser något hända: var snabb med mobilen. Ring 112. Det är bättre att ringa förhastat än att vänta för länge.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
30

Bjud in folk till en workshop för att tillsammans försöka lösa ett samhällsproblem.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
Visa fler utmaningar
31

Ordna en fredlig demonstration för något du tror på. Bjud in folk från olika samhällsgrupper att delta.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
32

Skriv brev till tidningen för att uppmärksamma en orättvisa i samhället.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
33

Fråga en hemlös om hen behöver något som du kan hjälpa till med.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
34

Istället för nästa skojiga statusuppdatering: Leta upp en historia om en person som du tycker gjort skillnad för andra och sprid den.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
35

Ta ansvar för stämningen i de sammanhang du befinner dig i. Våga bryta en obehaglig stämning även om det inte är du som är utsatt.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
36

Verka för att stärka andra genom att påpeka bra saker som de gör eller har gjort för andra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
37

Ge komplimanger på handlingar och personlighet, istället för på yta.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
38

Anordna en festival åt personer som du tror skulle må bra av en, t.ex. ensamstående föräldrar, eller barn till föräldrar med drogmissbruk.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
39

Bjud in någon du tror känner sig utanför eller är ensam till en tillställning du ska gå på.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
40

Ge bort en sak varje dag, t.ex en kram, en komplimang eller din tid.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
41

Uppmuntra elever att stå upp för varandra i klassrummet, även mot vuxna om det skulle behövas.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
42

Som lärare, förälder, eller elev: ta ansvar och engagera dig mot mobbning. Våga se vad som pågår och våga lägg dig i!

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
43

Fråga personer i din omgivning hur de mår idag, och lyssna aktivt på svaret.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
44

Var uppmärksam på när någon ser upp till dig och ta ansvar för att vara en god förebild för yngre i din omgivning. Erbjud ditt mentorskap till någon som behöver stöd.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
45

Ge bort ett möte. Presentera två personer i ditt nätverk som du tror skulle kunna hjälpa eller lära av varandra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
46

Pay it forward. Nästa gång någon gör dig en tjänst, tacka inte bara utan gör samma tjänst för någon annan inom en vecka.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
47

Tacka en vän som delar med sig av en avvikande åsikt, även om du inte håller med, för att uppmuntra till en oliktänkande omgivning.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
48

Skapa en lokal blogg som lyfter upp personer i din by/stad som gör skillnad för andra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
49

Öva på att vända dina tankebanor. Försök att aktivt sätta dig in i andras situation. Se om det kan leda till handling på något sätt. Dela vad du lärt dig med andra.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
50

Motverka grupptryck genom att tala väl om människor som gör normavvikande saker.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
51

Starta en Facebook-stödgrupp för att hjälpa andra och dig själv.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
52

Se varje människa som den vän du ännu inte känner.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
53

Skänk en för dig rimlig del av din inkomst varje månad till något du tror på.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
54

Bli vänfamilj med en invandrarfamilj.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
55

Tänk efter ett varv extra. Gör det som är rätt istället för det som är enkelt.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
56

Starta en insamling på Facebook till förmån för en organisation, person eller sak som du tror på.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
57

Ifrågasätt strukturer du inte förstår.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
58

Läs på och utbilda dig om kulturer du inte är bekant med. Hjälp andra att förstå.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
59

Läs på och utbilda dig om religioner du inte är bekant med. Hjälp andra att förstå.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
60

Läs på och utbilda dig om politiska ideologier du inte är bekant med. Hjälp andra att förstå.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
Visa fler utmaningar
61

Tillbringa en timme med att läsa ordspråk om hjälpsamhet. Bestäm dig för att leva efter de tio som du tycker bäst om. Skriv upp dem på en plats där du ser dem.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
62

Vig en månad till att engagera dig i en organisation som gör något du tror på.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
63

Ge bort en upplevelse till någon som inte själv har råd att uppleva den.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
64

Nästa gång du är på fest, prata med någon som ser ensam ut på festen.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
65

Titta på saker du har köpt. Finns det något du inte behöver? Ge bort till någon som behöver det mer.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
66

Ge bort en historia som inspirerat dig, till någon som du tror skulle kunna bli inspirerad precis som du.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
67

Hitta ett sätt för att påminna dig själv om att du äger och ansvarar för ditt agerande.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
68

Ta kontakt med ett äldreboende i din närhet och erbjud din tid. Du kommer att få mycket kunskap tillbaka.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
69

Uppmärksamma orättvisor du ser runt omkring dig. Agera mot dem och föregå med ett gott exempel.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
70

Samla in kläder, mat och pengar till socialt utsatta i din hemstad.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
71

Hitta på något kreativt att ge någon som ber om pengar om du inte har några kontanter på dig.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
72

Våga följa din inre hjälte.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
73

Berätta för barn om personer som inspirerar dig.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
74

Utveckla ett spel om civilkurage.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
75

Hjälp någon överkomma en rädsla.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
76

Nästa gång du är på bussen eller tunnelbanan, titta inte på telefonen under dötid. Se dig om och var uppmärksam på situationer där du kan vara till hjälp.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
77

Reflektera över dina kärnvärden och jobba aktivt på att leva efter minst ett varje dag.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
78

Mobilisera dig med människor som vill förändra samma sak som du, och engagera er tillsammans.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
79

Gör något du tror på idag istället för något du tror förväntas av dig.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
80

Skapa positiva tankemönster hos personer i din omgivning genom att fråga dem vad som gör dem lyckliga.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
81

Be någon som inte gillar dig om hjälp, gärna flera gånger, återbetala gärna hjälpen genom gentjänster.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
82

Ge bort en dag till något bra, arbeta hos en organisation, person eller företag som gör något du tror på.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
83

Har du ett fast jobb, så räkna dina timmar, dra av skatt och ge bort den dagens lön till någon som behöver den mer än du.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
84

Skicka en uppmaning från listan till någon som du inte tycker tagit sitt samhällsansvar, uppmana dina vänner att göra detsamma.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
85

Anmäl dig som volontär för något som du tror på. Anmäl dig idag.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
86

Läs på om förtryck och orättvisor. Engagera dig.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
87

Ta kontakt med ett fritids/ungdomsgård i din närhet och erbjud din tid. Du kommer att få mycket lärdom tillbaka.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
88

Ta initiativ som gör att ditt barn får möta många olika människor, inte bara dem som bor i er närhet.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
89

Utmana företag på Facebook och fråga vad de gör för att göra skillnad.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
90

Ge bort ett pendelkort till en hemlös.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
Visa fler utmaningar
91

Läs igenom olika partiprogram och skriv ditt eget utifrån dessa, arbeta sedan i riktning mot detta.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
92

Beröm dina vänners positiva egenskaper. Om du gör det kommer fler att följa efter.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
93

Betala fika för personen bakom dig i kön.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
94
95

Ta ansvar för stämningen på din arbetsplats/skola. Tala med din chef/lärare när du ser att någon blir kränkt.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
96

Lyft frågan – Vad betyder civilkurage för dig?

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
97

Sprid denna lista och uppmana dina vänner att göra minst 5 saker ifrån den.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
98

Erbjud alltid din hjälp, även om du inte vet helt säkert att den behövs.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
99

Kom på 100 saker som du kan göra för att göra skillnad.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
100

Var förändringen, gör skillnad #göraskillnad.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
101

Delta i en manifestation.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
102

Lämna ett bidrag eller starta en insamling.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
103

Bli god man åt ensamkommande barn.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
104

Lär dig mer om situationen i Syrien och sprid kunskapen till människor i din närhet

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
105

Anmäl dig som volontär, hitta ett uppdrag för dig via Röda Korset.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
106

Anordna en temakväll på ett asylboende i din kommun. Baka, dansa, måla, promenera eller spela fotboll.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
107

Lyssna på vad människor på flykt har att säga. Var öppen, ta del av andras erfarenheter och upplevelser.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
108

Engagera dig i lokala arrangemang för nyanlända.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
109

Hjälp ensamkommande flyktingbarn med läxhjälp eller annat stöd.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
110

Skriv på Unicefs namninsamling som visar politikerna att vi är många som bryr oss.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
111

Uppmana regeringen att förtydliga att asylskäl är särskilda skäl för att beviljas nationellt visum enligt 3 kap. 4 § Utlänningslagen.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
112

Gå med i ett nätverk såsom Vi Gör Vad Vi Kan. Tillsammans kan vi #göraskillnad!

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
113

Fortsätt hjälpa den som är ny på skolan/arbetsplatsen att komma in i vardagen hela första terminen, inte bara första dagen.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
114

Ring någon du vet är ensam.

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad
115

Hjälp till att informera de människor som kommer till Sverige om hur den svenska skolan fungerar!

Utmana en vän på Facebook 0 har gjort skillnad

Vad händer den 27 augusti?

Lägg till ditt eget firande på kartan - skicka en förfrågan