15 minuter

RWA play - logotyp

15-minutersupplägg

Med den här filmen kan du uppmärksamma Raoul Wallenbergs dag i klassrummet. Du som lärare behöver bara trycka på Play för att låta dina elever ta del av det. Filmen är 10 minuter - använd sedan 5 minuter för reflektion och diskussion med eleverna.

Filmen fördjupar bilden av Raoul Wallenberg och hans gärning. Den tar även upp vikten av civilkurage och gör kopplingar till det moderna samhället och elevernas egna vardag.

Ladda ner lärarhandledningen ovan.