UPPMÄRKSAMMA RAOUL I KLASSRUMMET

ENGAGERA DINA ELEVER!

Förintelsen började inte med gaskamrarna, utan med små ord och handlingar. En antisemitisk teckning, en rasistisk kommentar och en viskning bakom ryggen på en klasskompis. Idag mer än någonsin behöver vi agera i Raoul Wallenbergs anda och stå upp för medmänsklighet och civilkurage. I det lilla och i det stora. I vardagen och i skolkorridorerna. För att engagera dina elever har vi tagit fram material i form av utställningar och filmer. Vi har dessutom en låg lista på inspirationstalare som du kan boka. Tillsammans ger detta eleverna en bra introduktion till historien, men också kopplingar till det moderna samhället och deras egna vardag.

Bjud in en föreläsare

Vi samarbetar med en mängd inspirerande talare som du kan boka till din skola. Vi har sammanställt en lista över experter och inspiratörer som du kan kontakta för föreläsningar kring Raoul Wallenberg, mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet. Ersättning sker i samråd med talaren.

Här hittar du alla våra föreläsare!

Engagera eleverna med film

Vi har tagit fram ett antal filmer som fördjupar bilden av Raoul Wallenberg och hans gärning. Filmerna passar alla åldrar och understryker kärnan i Raoul Wallenbergs gärning.

Här hittar du våra filmer

Dela ut ett kuragepris

Uppmärksamma en elev som agerar med civilkurage. Lyft fram elever som vågar höja rösten, sträcka ut en hand eller på andra sätt agera för medmänsklighet. Det kan också handla om att arrangera en uppsatstävling kring ämnen som civilkurage, medmänsklighet eller Raoul Wallenberg.

Sätt upp en utställning

Fyll skolans väggar med ett viktigt budskap som engagerar. Vi rekommenderar fyra utställningar som du kan sätta upp i entrén på skolan, i biblioteket eller i en korridor.

Här hittar du våra utställningar